Je blijft in beweging

RSI klachten

RSI heeft de vervelende eigenschap dat het klachtenbeeld zich steeds verder uitbreidt. Niet alleen de intensiteit van de klachten neemt toe, ook het klachtengebied. Het begint vaak met een moe gevoel in een spier van de hand, arm of nekregio.

Verdere klachten kunnen zijn:

  • Pijn en stijfheid in de nekregio
  • Pijn in de schouder, arm, elleboog, pols en hand
  • Verkrampte spieren in arm, schouder en schouderbladen
  • Tintelingen en krachtverlies in arm en/of hand
  • Slijmbeursontsteking van de schouders, peesontsteking van de elleboog en/of  pols

Bekende termen die gebruikt worden zijn:

  • Muisarm: overbelasting van de arm door gebruik van de computermuis
  • Tennisarm: overbelasting van de onderarm, peesaanhechting aan de buitenkant van de elleboog, hetgeen kan leiden tot een peesontsteking
  • Golfers-elleboog: overbelasting van de binnenkant van de elleboogpezen
  • Occupational overuse syndrome : beroepsmatige overbelasting
  • RSI is een complexe aandoening, omdat het bijna altijd meerdere oorzaken heeft. Waarom heeft de ene persoon na jaren van hard werken achter een computer géén last van RSI klachten en de ander wél

Het functioneren van het zenuwstelsel speelt een rol bij RSI

Het zenuwstelsel geeft signalen aan de spieren en de spieren geven weer signalen naar de hersenen. Als de nek stijf is kunnen de zenuwen in de nek niet optimaal signalen doorgeven naar de hersenen en die geven dan weer verminderde informatie naar de spieren, waardoor deze sneller strak gaan staan of sneller verzuren. Andersom, als de spieren niet in goede conditie zijn of iemand belast de spieren eenzijdig en zonder pauzes, kunnen de spieren ook verzuren en de armen en nek verstijven. U ziet, men komt in een vicieuze cirkel terecht, hetgeen de RSI- problematiek zo ingewikkeld maakt.

Wat zijn de risicofactoren om RSI te krijgen

Voorgeschiedenis van nek- en schouderklachten. Genetische mitochon-driopathie, hemisferiteit van de hersenen, te hoge werkdruk, stress, perfectionisme, te veel werken met de muis of andere veelvuldig herhaalde bewegingen, ongunstige werkhouding, te weinig afwisseling van houding, te statische belasting, onvoldoende pauzes c.q. korte onderbrekingen. Onjuist opstellen van het beeldscherm, toetsenbord en muis. Verkeerde of verkeerd ingestelde bureaustoel, het ontbreken van documenthouder, polssteun, ‘n schuin opzetwerkblad en een ergonomische stoel. Al deze factoren kunnen, indien men daar gevoelig voor is, een probleem vormen en RSI veroorzaken.

Multidisciplinaire aanpak vereist!

Belangrijk voor de genezing is een optimaal functionerend zenuwstelsel. Hiervoor wordt door uw chiropractor een uitgebreid neurologisch onderzoek gedaan. Door specifieke manipulaties kan het zenuwstelsel weer goed doorstromen, waardoor de spieren beter hun werk kunnen doen. Verder moet lokaal de overbelaste spier ontspannen worden. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden: snelle rek op de spier zelf, specifieke rekoefeningen, gebruik te maken van ruggemergreflex of een behandeling met warmte, massage en ultrasound. En spieren die overbelast zijn enige tijd rust te geven.

Preventie en ergonomie

Verder dient er gekeken te worden op de werkplek naar de arbeids-omstandigheden. Zoals: de stand van het beeldscherm, de hoogte van de stoel en het werkblad. De positie van de nekstand en de aanwezigheid van een documenthouder en een arm- c.q. polssteun. Probeer zo goed mogelijk met werkdruk om te gaan door regelmatig korte pauzes van ongeveer 5 minuten te houden. Tijdens zo’n pauze kunt u uw spieren even ontspannen door lichte schouder- en armbewegingen uit te voeren. De grens van werkdruk ligt bij een ieder anders. Indien het werkplezier hoog is zal de grens van de werkdruk ook hoger liggen. Ergonomen en bedrijfspsychologen hebben daar reeds veel onderzoek naar gedaan.

Training om terugval te voorkomen

De kracht van de overbelaste zwakke spiergroepen moet weer voorzichtig worden opgebouwd met specifieke rehabilitatie-oefeningen. Deze kunnen bestaan uit fitness, cardiotraining en specifieke neurologische trainingen, zoals oogoefeningen, balansoefeningen, ergonometrische trainingen. Soms is zwemmen en enkele schouder- en nekoefeningen al genoeg. Belangrijk tijdens de opbouw van de spierkracht is, dat de grens van uw maximale inspanning niet mag worden overschreden tijdens de training. Hoe chronischer de klachten worden hoe moeilijker het wordt om RSI te behandelen. De pijnsignalen krijgen een vicieuze cirkel ook al is de oorzaak van de klacht verholpen. Het centrale zenuwstelsel blijft dusdanig overgevoelig, dat de pijnprikkels blijven worden doorgestuurd. Dit heet ’sensitization’ van het centrale zenuwstelsel.

Conclusie

RSI klachten zijn complex! Daarom is het van groot belang u snel en kundig te laten behandelen.