Je blijft in beweging

Neurologische Chiropractie

Neurologisch chiropractie is een chiropractor met neurologische kennis, gericht op de fysiologie (een reguliere neuroloog is gericht op pathologie).

 

fbi-rodermans_logo

Neurologische chiropractie is een gebied van de functionele neurologie dat zich bezighoudt met de interne en externe omgeving van het individu met een structureel en gericht doel om positieve veranderingen te bewerkstelligen in de neurale circuits in de hersenen teneinde verandering teweeg te brengen op de fysiologie en het gedrag.

Met andere woorden een  neurologisch chiropractor kijkt  naar de verschillen in functie van beide hersenhelften en stimuleert de minder efficiënt werkende hersenhelft . Om een betere integratie van beide hersenhelften te verkrijgen stimuleert hij het zenuwstelsel en  optimaliseert hiermee de  informatieverwerking van de hersenen. Hiermee kan verbetering  optreden in veel functionele neurologische problemen.  Waaronder: Dyslexie, ADHD, vertigo (duizeligheid), dystonie etc. Dit gebeurt door verschillende, gedoseerde stimulaties vaak via de wervelkolom, maar ook specifieke oogbewegingen, hoofdposities en draaibewegingen maken deel uit van deze behandeling.  (zie: fbi-rodermans.nl)

De Neurologisch Chiropractor weet door zijn opleiding welke stimulaties hij kan geven voor activatie van de  hersendelen. Hij weet hoeveel input er nodig is voor het aanwakkeren van bepaalde hersenfuncties,  met name overprikkeling moet vermeden worden. Hij weet welke routing en welke trajecten (neurological pathways) er moeten worden getraind. Oefeningen kunnen bijdragen aan functiebehoud om steeds de hersenen op de juiste manier te prikkelen en om hersendelen te stimuleren en te integreren  waardoor uiteindelijk plasticiteit (langdurig resultaat) ontstaat.