Er zijn nieuwe chiropractoren nodig in Nederland! Dus weet je nog niet welke opleiding je wilt gaan doen, lees dan even verder…

De opleiding tot chiropractor is een voltijdse universitaire opleiding van vijf academie jaren (Master), gevolgd door een deeltijdse beroepsopleiding van één jaar in het land waar het beroep zal worden uitgeoefend. De opleiding vertoont grote gelijkenissen met geneeskunde zoals anatomie, pathologie en fysiologie. Vanaf het eerste jaar krijg je een aanzienlijke portie praktijkvakken en dit bouwt op naar het vijfde jaar dat een klinisch stage jaar is. Chiropractie wordt nog niet aan de Nederlandse universiteiten onderwezen, daarom zul je voor de opleiding naar het buitenland moeten. De meeste studenten kiezen voor de universiteit in Bournemouth (AECC) in Groot Brittannië. Ga eens kijken op één van de open dagen, bijvoorbeeld op 30 november 2019 of 11 januari 2020. Zeker de moeite waard als chiropractor je een leuk beroep lijkt. Kijk voor meer informatie op www.chiropractie.nl