Je blijft in beweging

Sinds de laatste persconferentie d.d. 12 januari 2021 blijven de verscherpte maatregelen waaraan iedereen in Nederland zich moet houden van kracht. Deze maatregelen gelden ook voor contactberoepen. Alleen de BIG geregistreerde zorgverleners mogen open blijven, chiropractie valt niet onder de BIG registratie.

Er worden hier geen uitzonderingen op toegelaten, niet voor acute klachten ook niet met een verwijzing van een arts!Dit betekent dat wij geen behandelingen meer uitvoeren tot nader bericht van de Overheid, naar verwacht, tot en met 9 februari 2021.

Sluit u gratis aan bij de belangenverenigingpatientenchiropractie.nl
Dit is de vereniging van en voor patiënten die zich sterk maakt voor alle mensen die chiropractische zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Uw lidmaatschap draagt bij om deze doelstelling te verwezenlijken. Hoe meer leden hoe sterker de vereniging staat!

Contact

Uiteraard kunt u te allen tijde per email contact met ons opnemen. Voor het gemak vermelden wij onze mailadressen: amsterdam@rodermans-kirtley.nl en almere@rodermans.nl.

Voor dringende vragen en adviezen is de praktijk dagelijks telefonisch te bereiken van 09.00 uur tot 12.00 uur op het gebruikelijke telefoonnummer.

Amsterdam                020 - 671 62 60

Almere                        036 - 534 38 83

Indien noodzakelijk kunt u een verzoek achterlaten of de chiropractor telefonisch contact met u opneemt. Er zal in dat geval gevraagd worden naar de toedracht van het verzoek.

Houd de website in de gaten, hierop zullen wij telkens actuele informatie plaatsen.

Team Rodermans