Je blijft in beweging

De maatregelen d.d. 23 maart jl., waaraan iedereen in Nederland zich moet houden zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Deze maatregelen gelden voor contactberoepen, waar chiropractie onder valt.

De overheid heeft het volgende bepaald;

  • Voor contactberoepen in de Coronacrisis geldt: deze worden verboden tot en met 28 april voor zover deze beroepen niet naar behoren en inachtneming van 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen worden uitgeoefend.

Er worden hier geen uitzonderingen op toegelaten, niet voor acute klachten ook niet met een verwijzing van een arts!

Dit betekent dat wij geen behandelingen meer uitvoeren tot nader bericht van de Overheid, in ieder geval tot 28 april a.s.!

 

De volgende persconferentie is in week 17 (rond 21 april) waarna wij u zo spoedig mogelijk informeren over, de voor dat moment, geldende maatregelen.

Deze maatregelen zijn opgesteld om iedereen in Nederland gezond te houden en weer gezond te krijgen. Dit uitgangspunt ondersteunen wij.

Ondanks de vele telefoontjes die wij ontvangen, waarin wordt aangeven dat een behandeling echt dringend noodzakelijk is, kunnen we hieraan niet tegemoet komen. We begrijpen beslist dat dit veel teleurstelling teweegbrengt!

Desondanks vertrouwen we erop dat u deze door de overheid genomen noodzakelijke beslissing begrijpt; uw begrip helpt ons straks weer snel en volop voor u paraat te staan.

Contact

Uiteraard kunt u te allen tijde per email contact met ons opnemen. Voor het gemak vermelden wij onze mailadressen: amsterdam@rodermans.nl en almere@rodermans.nl.

Voor dringende vragen en adviezen is de praktijk dagelijks telefonisch te bereiken van 10.00 uur tot 16.00 uur op de gebruikelijke telefoonnummers.
Amsterdam 020 - 671 62 60
Almere 036 - 534 38 83

Indien noodzakelijk kunt u een verzoek achterlaten of de chiropractor telefonisch contact met u opneemt. Er zal in dat geval gevraagd worden naar de toedracht van het verzoek.

Hulpverlenen

Onze medewerkers melden zich aan bij de hulpdiensten om, daar waar mogelijk, hulp en ondersteuning te verlenen aan degene die het nodig hebben. We zijn hierdoor beperkt beschikbaar.

Team Rodermans