Je blijft in beweging

Privacy en disclaimer

Aan ‘Chiropractie Rodermans’ via deze website door bezoekers op vraag van ‘Chiropractie Rodermans’ verstrekte persoonlijke gegevens zullen door ‘Chiropractie Rodermans’ naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Wie internetpagina’s bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld omtrent het ‘IP-nummer’ waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten, het besturingssysteem en de internetbrowser van de gebruiker en de laatste website die door de gebruiker is bezocht. Met deze gegevens kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bezochte sites worden verbeterd.

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste ‘cookies’ (kleine tekstbestanden waarmee internetpagina’s bij een – volgend – bezoek automatisch kunnen worden aangepast aan de voorkeuren van de bezoeker of waarmee de werking van een website kan worden verbeterd) zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. ‘Chiropractie Rodermans’ beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

‘Chiropractie Rodermans’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Gebruiksvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Chiropractie Rodermans’. Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. ‘Chiropractie Rodermans’ is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Aansprakelijkheid

Alhoewel ‘Chiropractie Rodermans’ bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.

Disclaimer

‘Chiropractie Rodermans’ is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van ‘Chiropractie Rodermans’ geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt ‘Chiropractie Rodermans’ geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op onze website zijn links naar instellingen en organisaties opgenomen.