Counseling is een kortdurende vorm van psychosociale begeleiding bij bijvoorbeeld een burn-out, re-integratie, rouw en verlies en/of problemen in de werk- of privésituatie.

Door middel van gesprekken met de counselor werkt u aan het inzichtelijk maken van én het beter leren omgaan met de bestaande problemen. De kernwaarden van de counselor zijn wederzijds respect, luisteren, empathie, zelfkennis, veiligheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Voor een counselings-traject kunt u terecht bij Rosanna Rodermans, zij is aangesloten bij de ABvC  (Algemene Beroepsvereniging voor Counseling en de RBCZ (Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, toelatingsregistratie en permanente bijscholing.

Veel zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor de kosten van counseling, u kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de assistente in de praktijk te Almere.